dimarts, 23 de març de 2010

TERÀPIA FLORAL DEL DR. BACH -4-

COM ACTUEN LES ESSENCIES FLORALS

La forma en que actuen les essències florals resulta misteriosa per la ciència moderna, però en tenim constància dels seus efectes positius, que no es poden explicar senzillament amb l’efecte placebo. Prova d’això, és que resulten efectives en infants, segurament també, per la seva gran sensibilitat i capacitat de reacció.

Segons el Dr. Bach, cada flor té un camp energètic particular i rep constantment les energies del Cosmos, particularment del Sol, a traves de les fulles i la tija, que a la vegada és alimentat per l’arrel. Aquestes vibracions energètiques es poden recollir en les seves essències i tenen la capacitat d’harmonitzar certes emocions.

Fa poc, s’ha demostrat que l’aigua té “memòria”, del que es dedueix que l’aigua que s’utilitza en la teràpia floral conté una informació de les propietats de la flor, que posteriorment ens és transmesa.

Un altre concepte important en la medicina vibracional és la ressonància. Si col•loquem diferents violins en una habitació i polsem les cordes d’un d’ells amb un arc, els restants emetran un so anàleg. Així les microdosis de les propietats de la flor, gravades a l’aigua, ressonen a través del nostre sistema energètic.

Els savis han mantingut durant mil•lennis, que cada esser humà és un microcosmos del macrocosmos. Per tant, les influencies que han incidit en la flor, també incideixen en nosaltres.

Gràcies a les seves elevades vibracions, les essències florals, tenen la propietat d’augmentar la freqüència de les nostres vibracions humanes, reconduint-les a un nivell superior. L’efecte no es produeix en la part física del cos, sinó en les capes vibratòries, fins que les travessen, és el anomenat camp bio-energètic. En aquest nivell es troben emmagatzemats, de manera semblant a un ordinador, els nostres models anímics de reacció enfront els impulsos que rebem, amb els seus aspectes positiu i negatiu. Les essències florals duen a terme al re-harmonització del camp bio-energètic.

Les essències florals exerceixen un efecte positiu en nosaltres, tan a nivell físic com mental. Ens ajuden a sentir-nos revitalitzats, ja que col•laboren en la substitució de les nostres emocions negatives per emocions positives i a prevenir o curar malalties, doncs ja és sabut que les emocions incideixen en el nostre benestar físic, que les emocions negatives provoquen estrès i que els pensaments positius potencien el sistema immunològic.

Les essències fan el seu efecte de manera gradual, incorporant una qualitat al camp energètic del receptor, sobre el que influeix d’una manera tan subtil i silenciosa que li farà pensar que aquesta qualitat ja li era pròpia, per això algunes persones que han pres essències durant un temps diuen que no han notat efectes importants que se’ls hi puguin atribuir, però si se’ls pregunta pels estats emocionals conflictius, admeten que han millorat, sense que puguin concretar quan.