dimarts, 23 de març de 2010

TERÀPIA FLORAL DEL DR. BACH -3-

QUÈ SÓN ELS ELIXIRS FLORALS

Els elixirs, o essències florals, són preparats líquids obtinguts de la maceració de flors, que ens aporten les qualitats curatives i de transformació personal del món vegetal. Cada essència posseeix una qualitat particular corresponent a una emoció i estat d’ànim.

Si s’analitzen químicament el resultat és: aigua i brandy, però ha quedat evidenciat que, en realitat, són molt més que això. Es tracta d’una teràpia vibracional.

Actuen transformen les emocions, les actituds, els hàbits de comportament que obstaculitzen el desenvolupament personal i pertorben la salut. S’utilitzen per remuntar la tristor, la manca de confiança en un mateix, l’estrès, els estats depressius, l’ ansietat...etc. Aquests preparats busquen harmonitzar el pla espiritual i emocional amb el físic, equilibrant l’energia corporal. Afavoreixen l’expressió de les nostres capacitats i ens encaminen cap una manera de viure més equilibrada.

Al no contenir agents físics o bioquímics, no es corre cap risc de toxicitat ni d'efectes secundaris, i en cas d’error en la prescripció, tampoc es corre cap perill. Són compatibles amb qualsevol altre tractament o teràpia.

Aquest sistema terapèutic va ser descobert pel Dr. Bach als anys 30, seguint les obres i el pensament de mestres anteriors, que ja consideraven la salut des d’una perspectiva global, cos-ment-esperit, comprenent l’importància de la harmonia interior.

El 1977 la O.M.S. (Organització Mundial de la Salut) va reconèixer la teràpia floral del Dr. Bach, com un sistema útil de curació i en va recomanar el seu ús.